tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
An ex-administrator of www.GameFAQS.com 's message board system, but banned for not concealing administrator account.
viết bởi Jeff Veasey 14 Tháng chín, 2003