tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a god-like person
RJay: Do you know what is a Divine Entity?
James: No
RJay: me
viết bởi ohnoitsrjay 31 Tháng ba, 2011