tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
This is a very good name for a hooker.
Pimp: "Your new name is Dixie Creation"
Hooker: "But why?"
Pimp: "Cause guys like a good Dixie Creation" ;)
viết bởi bbuttman 28 Tháng mười một, 2011