tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Modern Day Hoee!!!!
Omg that Dixie Disaster is flirting with my boyfriend!
:O

viết bởi My stuff. 29 Tháng năm, 2008
 
2.
Property of Daniel Knight.
Daniel Knight pwnz Dixie Disaster.
viết bởi Danielknight 20 Tháng một, 2009