tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
“It’s Friday and the eagle flies tonight. Let’s go get dixie fried.”
viết bởi denisewerntz 09 Tháng một, 2013