Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Drunk
“It’s Friday and the eagle flies tonight. Let’s go get dixie fried.”
viết bởi denisewerntz 09 Tháng một, 2013
2 0