Top Definition
Meaning direction in gujarati an Indian region and language.

The right path.

The the love of my life. She's my lover of boos, and i'm one of the boo's.
That dixita is a successful path.

Wow, I can't believe how cool Dixita is! Wish I could be like her on the right path!
viết bởi thenonfurryboo 05 Tháng hai, 2010
Dixita is the love of my life. She's my lover of boo boo, and i'm one of the boo's.
Wow, I can't believe how cool Dixita is! Wish I could be like her!
viết bởi yourboo 1 05 Tháng hai, 2010
Dixita is the word for Direction in the Indian language of Gujarati.

In local dialect it also means the woman is the lover of boo.
That dixita is a successful path.

Wow, I can't believe how cool Dixita is! Wish I could be like her on the right path!
viết bởi notfurryboo1 05 Tháng hai, 2010
Meaning direction in gujarati an Indian region and language.

The right path.

The the love of my life. She's my lover of boos, and i'm one of the boo's.
That dixita is a successful path.

Wow, I can't believe how cool Dixita is! Wish I could be like her on the right path!
viết bởi thenonfurryboo1 05 Tháng hai, 2010
Dixita is the love of my life. She's my lover of boo boo, and i'm one of the boo's.
Wow, I can't believe how cool Dixita is! Wish I could be like her!
viết bởi yourbooboo 05 Tháng hai, 2010
Dixita is the love of my life. She's my lover of boo boo, and i'm one of the boo's.
Wow, I can't believe how cool Dixita is! Wish I could be like her!
viết bởi booNum 1 05 Tháng hai, 2010
Meaning direction in gujarati an Indian region and language.

The right path.

The the love of my life. She's my lover of boos, and i'm one of the boo's.
That dixita is a successful path.

Wow, I can't believe how cool Dixita is! Wish I could be like her on the right path!
viết bởi thenonfurryboo111 05 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×