tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Another form of Dixon cider. Meaning Dixon cider beaver. "dicks inside her beaver"
Sally loves dixon cider beaver.
viết bởi anonymous8192834 02 Tháng năm, 2011