Top Definition
The word "Diyos" is a Filipino term for God. Probably came from Spanish.
"Matakot ka sa Dioys." - Fear God
"Diyos ko!" - Oh My God
#deus #dios #diyos #god #dyos
viết bởi Jan Salvilla 02 Tháng ba, 2007
9 Words related to Diyos
abbreviation for ' Die in your own shit'
x 'Can you please spare some change?'
y 'Diyos,you freak.'
#diyos #shit #dye #dios #dyos #cacat #shite #d.i.y.o.s.
viết bởi shamanizare 29 Tháng tư, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×