abbreviation for ' Die in your own shit'
x 'Can you please spare some change?'
y 'Diyos,you freak.'
#diyos #shit #dye #dios #dyos #cacat #shite #d.i.y.o.s.
viết bởi shamanizare 29 Tháng tư, 2012
9 Words related to Diyos
Top Definition
The word "Diyos" is a Filipino term for God. Probably came from Spanish.
"Matakot ka sa Dioys." - Fear God
"Diyos ko!" - Oh My God
#deus #dios #diyos #god #dyos
viết bởi Jan Salvilla 02 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×