Top Definition
A way of showing no interest. Best if followed by "Diz Dick in yo mouf!" Great if said in your deepest voice possible. For more effect point at your Dick and/or do air masturbation

1) Interupting: Saying "Diz Dick" while someone is talking. Best when Interupting a Noun and/or Pronoun

2)Randomly: Getty, AIM, Etc.

3)Refusal: Replacing whatever someone wants with "Diz Dick"
1)Barcia: Nah cuz I was playing Final Fantasy VII and I was fighting this Guy called Se..
Tree: Diz Dick
Barcia: what?
Tree: Diz Dick in yo mouf!

2)Mario: ...Diz Dick...
Diego: Where the fuck did that come from?

3)Charlie: Yo let me get a dolla right quick
Nick: You can get Diz Dick right quick
viết bởi RandomRobert 01 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×