tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
(verb) Unplug a computer so as not to download a virus.
Phil: I had to dizembuut last night.
Clyde: Did it work? Is your computer still safe?
viết bởi MpegEVIL 23 Tháng tư, 2011