tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Exclamation meaning "Oh Dear!"
Oh dizizzle! I've lost my pocket watch, Henry!
viết bởi Jujubes 30 Tháng sáu, 2005