tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
being owned or being shut down or being shit on
You just got dizzed on you long titty no nipple.
viết bởi LongTitty 24 Tháng mười, 2010