tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Following a sarcastic ''what?''. Means shut up, we don't care.
You: I really want a cat. Me: What? You: I really want ... Me: DJOLLE!
viết bởi loserwithabooty 06 Tháng tám, 2011