tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A word for dumbasses who don't know how to spell dyke.
It's DYKE not DKYE you fucktards.
viết bởi Anonymous 15 Tháng mười, 2003
 
2.
A butch lesbian.
viết bởi Anonymous 22 Tháng sáu, 2003