Top Definition
DoW
acronym for Dawn of War, in reference to the highly popular computer game Warhammer 40,000: Dawn of War.
"Hey man, I won't be on Diablo 2 tonight, I'm pulling an all-nighter on DoW."
viết bởi Josh Waisanen 11 Tháng mười, 2005
DOW
The Dow Jones Industrial Average, Most Commonly know as The Dow, is a listing of major U.S stocks.
The DOW is up 1000 points!
viết bởi $lim $hady 18 Tháng mười, 2008
Dow
Ghetto for door
man, answer the dow
viết bởi cxfuent 17 Tháng chín, 2009
dow
A single cigarette.
The only way I get through every night
"yo man, lemme bum a dow" - Your friend with no money
viết bởi Nail 03 Tháng một, 2005
Dow
A way of saying dollar.
Where muh dows, brah?
viết bởi IneedH3lp 17 Tháng tám, 2011
Dow
Short for "Dirty Old Woman." This is the politically correct equivalent to Dom "Dirty Old Man." A Dow is the older woman who preys on younger men
"The cougar" slept with all the twenty-somethings in the house; what a Dow!
viết bởi kaitmk 15 Tháng tư, 2009
short for "windows," specifically car windows. not to be confused with car "doors."
"eh man, this car's gettin boxed like a motha fucka. crack them dows."
viết bởi austin drake 31 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×