tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a dobrota is a huge pile of dirty cats mating.
you better geta hose real quick on that there dobrota before it ruins the lawn.
viết bởi Ronnie Rampster 27 Tháng ba, 2010