tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A baller who takes no crap from anyone
Wow do you see Frank he sure is actin like a Doc Holiday
viết bởi Jo Mofo 14 Tháng mười, 2003