tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Unsatisfactory. As in crusty or scrubby.
Man look at that kid's shoes... they hella dochey.
viết bởi J-Mack the Chronic Sack 12 Tháng sáu, 2011