tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Pronunciations: Do-ci-ot

Someone who is douchey, cocky, and an idiot.
Randy, stop being a dociot.
viết bởi Jay.med 15 Tháng mười hai, 2013