Top Definition
A 'Doctor Jimmy' is the act of sexually assaulting/raping someone, usually a woman. The reference is taken from the the chorus of Dr Jimmy, a song by The Who, where 'Doctor Jimmy' is an alternate, woman-raping personality of the main character in the rock opera Quadrophenia.
"Damn son, I heard Keith's in jail!"
"Yeah, he was drunk and pulled a Doctor Jimmy on his brother's girl, Heather."
viết bởi Spartan Jag 09 Tháng tư, 2008
A 'Doctor Jimmy' is the act of sexually assaulting/raping someone, usually a woman. The reference is taken from the the chorus of Dr Jimmy, a song by The Who, where 'Doctor Jimmy' is an alternate, woman-raping personality of the main character in the rock opera Quadrophenia.
"Damn son, I heard Keith's in jail!"
"Yeah, he was drunk and pulled a Doctor Jimmy on his brother's girl, Heather."
viết bởi Spartan Jag 22 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×