tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Basically anyone with relationships with dogs.
Frank: omg i luv me some dog
Hank: who r u
Frank: I luv em so0o0 much
Hank: get off my dog!!
viết bởi eRAF 04 Tháng ba, 2005