tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
It's the way your breath smells after you smoke some "Doja" (aka Dro, Dank, Sticky icky, Hydro)
Bro you got Doja Breath after hitting that jet flash.
viết bởi DatJetFlashBoi 27 Tháng mười hai, 2010