tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
means a dumb fool.

a stupid foe.

an enemy
that dolfo is going down.
viết bởi MaCer Fox 26 Tháng ba, 2009