tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A slutty girl you can find anywhere.
Yo lets go get them dollar dumplings
viết bởi 8C Crew 26 Tháng tư, 2011