Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Penis, weiner, peepee
I wanna give that girl some dollo. Hell ya some ono dollo.
viết bởi dollo master 30 Tháng năm, 2009
6 7
 
2.
Money, Cash.
Yo dawg where my dollo at?
viết bởi Binny 02 Tháng ba, 2004
9 16