tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Penis, weiner, peepee
I wanna give that girl some dollo. Hell ya some ono dollo.
viết bởi dollo master 30 Tháng năm, 2009
 
2.
Money, Cash.
Yo dawg where my dollo at?
viết bởi Binny 02 Tháng ba, 2004