tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a complete and utter shpa with a big forehead from munich
that chap is a some dolpy shnake
viết bởi thevindowwiper 28 Tháng một, 2013