tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A sharp object of any kind used for cutting, poking, stabbing
Ow he just poked me wih a dolstee!
viết bởi Dolstenator 18 Tháng mười một, 2010