tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An overweight elderly male.
Man, you see that guy downtown?" "Yeah, a total dompledoo.
viết bởi !Dylan! 15 Tháng mười hai, 2010