tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The word you use to describe what an object shaped like a dome
Dude grab that domular shaped Slurpee lid
viết bởi Zire 07 Tháng bảy, 2013