tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Degrading term used by the Shaq Fu Army. Also see "Kee".
Ha Ha! Kobe really loves to fist his Don Kees!
viết bởi Bobbie 21 Tháng chín, 2003