tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
When you have a clef in your chin, so it looks like a (butt donk).
Tom Brady has the biggest Donk Chin I've ever seen!
viết bởi asdfhseiyd 11 Tháng mười, 2010