tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
when penis balls grow on a donkeys ass
that donkey has donkey ass balls on its ass
viết bởi Pat1196 30 Tháng mười một, 2010