tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Dumb ass bitch
A donkey ass trick is a girl who agrees to something but then says she'll only do it if money is involved.
viết bởi romztoronto 21 Tháng mười một, 2011