tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Ass chewing.
My boss was not happy with my work and brought me in his office for a donkey bbq.
viết bởi jupiterdrops 14 Tháng năm, 2011