tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
When milk comes from places it couldn't come from.
Bryan: Donkey Milk is fucking gross
viết bởi Egokiller 20 Tháng tư, 2010