tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
running from a donkey that is intent on inserting his junk
Joe was on the donkey run
viết bởi bestlegsintown 11 Tháng hai, 2010