tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
An event where an English teacher can use as a scape goat for his class
Just draw a Donkey sunset.
viết bởi DonkeySunset 23 Tháng hai, 2011