tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A tube Made of Donkeys that broadcasts porn 24 hours a day.
www.Donkeytube.com
Hey that Englishman is staring into a donkey tube
viết bởi Patches O'Houlohan 03 Tháng mười hai, 2007