tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Having sex with a hooker that turns out to be a donkey
Guy 1: You hear about what happened to Steve last night?
Guy 2: ya man total donkey scrunch
viết bởi CBGOCPFTF 01 Tháng mười một, 2011