tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Snapping a girls underwear against her vagina.
Donkey snap her undies on a snatch
viết bởi Drudi52 08 Tháng ba, 2014