Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Someone or something that swats someone or something that is being a donkey, a twat, or a donkeytwat.
Hold my drink, I'm about to go into donkeytwatswatter mode on this donkeytwat.
viết bởi Slickj 13 Tháng mười, 2011
5 0