tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The donkis is a very large penis....like the donkey
I got da donkis in my pants .....you can call me mandingo
viết bởi STEVEN HAN 06 Tháng bảy, 2006