tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1.) A man/women that resembles a fish or even smells fishy.
i.e.- Fish lips, Puffy cheeks, Dorsal fins
Yo, your boy is a donkleyodus looking motha fo ain't he.
viết bởi MMBeast 15 Tháng mười hai, 2007

Words related to Donkleyodus

fish fishy funky smelly ugly