tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
dawngk-lohd - (noun) - a ridonkulously large group of things.
A donkload of money.
viết bởi Vindikos 15 Tháng bảy, 2010