tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One who deals in joints
You should buy from my Doobie Dude.
viết bởi MayokeOni 27 Tháng mười, 2003