tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The actual act of having a doobie
"We were Doobing at the time it happened"
viết bởi Svenson 14 Tháng mười một, 2003