tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Big Stoner.
"Daniel's a dooby dooby stoner."
viết bởi Daniel Ethan 11 Tháng một, 2012