tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Dooty Stain- a girl who shits herself. nasty bitch.
"Ugh! nigga how you gunna shit yourself? fuckin dooty stain."
viết bởi tinastynigga 31 Tháng năm, 2008

Words related to Dooty Stain

brown stank. diarrhea dooty poo poo poopy shit