tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Lying.
Yo, Dre, you've been doin' all this dope producing, haven't had a chance to show 'em what time it is!
viết bởi Magnum Magunti 11 Tháng mười hai, 2011